SHOPPING IL LOGO 2018 WHITE

חבילת דיוור + sms

פרסום חבילת 60000 דיוור 25000 SMS
₪899
599
לשנה /
  • 60,000 הודעות SMS
  • 25,000 דיוורים
  • הודעות ארוכות 268 תווים
  • אנשי קשר ללא הגבלה