סינון מספרים כשרים ונייחים

תוכלו לזרוק כאן מספרים והמערכת תסנן מספרים נייחים ומספרים כשרים - בישראל