meserGO מערכת להפצת מסרים במגוון דרכים, מערכת ישראלית, אמינה ומשתלמת. אצלנו תוכלו להנות מחופש פעולה ללא הגבלת אנשי קשר, וללא הגבלה של דפי נחיתה וטפסים.

< עסק קטן? >

מגיע לך 3 חודשים חינם!

7,500 מיילים כל חודש, אנשי קשר ללא הגבלה

דפי נחיתה ללא הגבלה, אוטומציה ללא הגבלה

המבצע נגמר!

טופס מילוי פרטים
  • ללא התחייבות, החיוב יתבצע רק לאחר 3 חודשים, ניתן לבטל לפני החיוב.
  •  פתיחת החשבון תיעשה לאחר הכננסת פרטי חיוב.
  • יש לשלוח הסכם חתום + צילום ת.ז למייל [email protected]

* ללקוחות חדשים, כפוף להסכמת החברה, ט.ל.ח