עריכת הדיוור והוספת תוכן

שלב 2 :עריכת הדיוור ויציקת התוכן לתוכו

עריכת הדיוור מתחילה מבחירת התבנית העיצובית שלו בלובי תבניות המערכת, שם נמצא את שלל התבניות מחולקות לפי קטגוריות (בצדו הימני של המסך):

בחירת תבנית לדיוור

נבחר בתבנית שעונה על הצרכים העסקיים שלנו ונעבור אל מסך העריכה של הדיוור:

עריכת לוגו בבלוק תמונה

מסך זה מחולק לשני חלקים עיקריים -במרכז בימת העריכה ושלל האלמנטים בתוכה. מצידה השמאלי תפריט הפקדים אותם ניתן לגרור לבימת העריכה כדי לצקת בדיוור תוכן.

מבנה בימת העריכה – בלוקים, אלמנטים והקשר ביניהם

הבימה מחולקת לבלוקים רוחביים. הללו מוארים במסגרות כתומות כאשר עומדים עם סמן העכבר עליהם.

כאן לוחצים על בלוק תמונה למעבר להגדרות

הבלוקים מהווים את התושבת לאלמנטים בתוכם – טקסט, תמונות, כפתורים וכו’. האלמנטים מסודרים בתוך הבלוק במסגרת עמודות. סידורם הוא פונקציה של כמה עמודות נקבע שיהיו לבלוק. בלוק עם הגדרת עמודה %100 יחזיק בתוכו אלמנט בודד בראיה רוחבית. בלוק עם הגדרה של 50%-50% יושיב בתוכו שני אלמנטים זנ לצד זה, וכן הלאה.

עורך הדיוורים מבוסס על עקרון ה- Drop & Drag .כל בלוק ניתן להזזה לאורך בימת העריכה על ידי תפיסה בפינתו השמאלית והנעתו בעזרת העכבר למיקום החדש הרצוי. כל אלמנט ניתן להזזה גם כן – הן בתוך הבלוק הנתון בו הוא יושב בעמודה שלו, הן בין עמודות בבלוק, והן בין בלוקים. הדבר נעשה על אותו עקרון פשוט של תפיסה, גרירה ועזיבה במיקום הנבחר. כל בלוק וכל אלמנט בבימת העריכה ניתן לשכפול, מחיקה ועריכה בלחיצה על כפתורי הפעולות בחלון ההגדרות.

מבנה תפריט הפקדים

התפריט מחלק את סוגי פקדים לפי קטגוריות. בלחיצה על כל אייקון בצד השמאלי של התפריט נראה את הפקדים המשויכים לאותה קטגוריה. ניתן למצוא בתפריט פקדים של מרכיבים בדידים, כמו כפתור או תמונה. ניתן למצוא בו גם מקבצי מרכיבים כמו טקסט לצד תמונה או קטלוג:

תפריט בלוקים

בבואנו לגרור פקדים מהתפריט לבימה מופיעות על שטח הבימה מסגרות עזר המסמנות לנו היכן ניתן למקם את המרכיבים או במסגרת בלוקים קיימים או כבלוקים חדשים ונוספים על הקיימים.

כאן שמים בלוק תמונה
שלב 2 :עריכת הדיוור ויציקת התוכן לתוכו

עריכת הדיוור מתחילה מבחירת התבנית העיצובית שלו בלובי תבניות המערכת, שם נמצא את שלל התבניות מחולקות לפי קטגוריות (בצדו הימני של המסך):

בחירת תבנית לדיוור

נבחר בתבנית שעונה על הצרכים העסקיים שלנו ונעבור אל מסך העריכה של הדיוור:

עריכת לוגו בבלוק תמונה

מסך זה מחולק לשני חלקים עיקריים -במרכז בימת העריכה ושלל האלמנטים בתוכה. מצידה השמאלי תפריט הפקדים אותם ניתן לגרור לבימת העריכה כדי לצקת בדיוור תוכן.

מבנה בימת העריכה – בלוקים, אלמנטים והקשר ביניהם

הבימה מחולקת לבלוקים רוחביים. הללו מוארים במסגרות כתומות כאשר עומדים עם סמן העכבר עליהם.

כאן לוחצים על בלוק תמונה למעבר להגדרות

הבלוקים מהווים את התושבת לאלמנטים בתוכם – טקסט, תמונות, כפתורים וכו’. האלמנטים מסודרים בתוך הבלוק במסגרת עמודות. סידורם הוא פונקציה של כמה עמודות נקבע שיהיו לבלוק. בלוק עם הגדרת עמודה %100 יחזיק בתוכו אלמנט בודד בראיה רוחבית. בלוק עם הגדרה של 50%-50% יושיב בתוכו שני אלמנטים זנ לצד זה, וכן הלאה.

עורך הדיוורים מבוסס על עקרון ה- Drop & Drag .כל בלוק ניתן להזזה לאורך בימת העריכה על ידי תפיסה בפינתו השמאלית והנעתו בעזרת העכבר למיקום החדש הרצוי. כל אלמנט ניתן להזזה גם כן – הן בתוך הבלוק הנתון בו הוא יושב בעמודה שלו, הן בין עמודות בבלוק, והן בין בלוקים. הדבר נעשה על אותו עקרון פשוט של תפיסה, גרירה ועזיבה במיקום הנבחר. כל בלוק וכל אלמנט בבימת העריכה ניתן לשכפול, מחיקה ועריכה בלחיצה על כפתורי הפעולות בחלון ההגדרות.

מבנה תפריט הפקדים

התפריט מחלק את סוגי פקדים לפי קטגוריות. בלחיצה על כל אייקון בצד השמאלי של התפריט נראה את הפקדים המשויכים לאותה קטגוריה. ניתן למצוא בתפריט פקדים של מרכיבים בדידים, כמו כפתור או תמונה. ניתן למצוא בו גם מקבצי מרכיבים כמו טקסט לצד תמונה או קטלוג:

תפריט בלוקים

בבואנו לגרור פקדים מהתפריט לבימה מופיעות על שטח הבימה מסגרות עזר המסמנות לנו היכן ניתן למקם את המרכיבים או במסגרת בלוקים קיימים או כבלוקים חדשים ונוספים על הקיימים.

כאן שמים בלוק תמונה

More to explorer

תפריט נגישות

רוצה לנסות את המערכת שלנו?

מגיע לך 100 הודעות SMS

+ 500 הודעות דיוור אלקטרוני בשקל אחד!

ובנוסף! אנשי קשר ללא הגבלה דפי נחיתה ללא הגבלה, אוטומציה ללא הגבלה

ללא התחייבות, ולמימוש תוך 3 חודשים.
לצורך פתיחת החשבון
וקבלת ההטבה יש לסיים את תהליך הרכישה המלא
* ללקוחות חדשים, כפוף להסכמת החברה, ט.ל.ח