דוחות לאחר שליחה

דוחות לאחר שליחה

לאחר שהדיוור נשלח, המערכת מתחילה לאגור מידע על תוצאותיו, אותו ניתן לראות דרך מסך הדוחות. הגישה למסך הדוחות בתפריט המערכת:

שליחת דיוור חוזרת

במסך הדוחות מופיעה טבלה מסכמת של כל הדיורים שנשלחו, ועיקרי הסטטיסטיקות שלהם לרבות תאריך מתן פקודת השליחה, הכמות שנשלחה, כמה נמענים שפתחו את הדיוור, כמה צפיות היו לדיוור, כמה הקליקו על הקישורים, הסירו עצמם מרשימת הדיוור וכו.’

על מנת לראות יותר לעומק את הסטטיסטיקות של דיוור מסוים יש לעמוד על שורת הדיוור בטבלה וללחות על כפתור הסטטיסטיקות שלו:

כאן לוחצים למעבר לדוחות
קטגוריית דוחות דיוורים

משפך זה בנוי מהמרכיבים הבאים:

 • כמות הדיוורים שנשלחו – שווה ערך לכמות הנמענים שכתובתם הייתה תקינה וקיבלו את הדיוור.
 • כמות החשיפות – כמות הפעמים שהנמענים נחשפו לדיוור. נמען שפותח את הדיוור הן על הטלפון הנייד שלו והן על המחשב נספר כשתי חשיפות.
 • כמות שנפתחו – כמות הפעמים שהדיוור נפתח על ידי נמען ייחודי.
 • כמות שהקליקו -כמות הנמענים אשר לחצו על קישור כלשהו שנכלל בדיוור.
 • כמות שהוסרו -מספר הנמענים שקיבלו את הדיוור, נחשפו אליו וביקשו להסיר עצמם מרשימת התפוצה בלחיצה על קישור ההסרה הייעודי בתחתי הדיוור.

בצד ימין של המסך ניתן לראות את תפריט הדוחות הנוגעים לקמפיין. מלבד הדוח האמור מעלה קיימים הדוחות הבאים:

 • דוח פרטי דיוור -מציג בצורה סיכומית את הגדרות הדיוור.
 • דוח נמענים -מציג את מכלול נמעני הדיוור בסיווג לסטאטוס לאחר השליחה
  מי הם נמעני הדיוור
  מי מתוכם פתח אותו
  מי מתוכם הקליק על קישורים
  מי מתוכם הסיר את עצמו מרשימת הדיוור
  מי מהם היו בעלי כתובות שגויות ולכן לא קיבלו את הדיוור כלל
 • ניתן לצפות בכל סיווג בנפרד, להוריד את רשימת הנמענים המשויכים לסטאטוס זה או אחר לדוח אקסל ולהרכיב מפריטיה קבוצה חדשה. למשל – רשימה של כל מי שפתח והקליק על הקישורים.
 • התפלגות הקלקות בדסקטופ ובמובייל -מראה כמה הקלקות היו על הדיוור במחשב וכמה במובייל.
 • מפת הקלקות -דוח המראה כמה הקלקות היו על כל קישור שנכלל בדיוור. בלחיצה על אחוזי המקליקים של כל קישור במפה מתקבלת רשימת הנמענים הכלולה במניין האחוזים המקליקים על הקישור האמור.
 • פתיחות לפי שעות -מראה את כמות הפתיחות של הדיוור ברמת השעות מהרגע שהוא נשלח. ניתן לסנן את הנתונים בחתכים שונים של שעות, למשל 12 שעות ראשונות לשליחת הדיוור / 24 שעות / 48 וכו’.

בעזרת מכלול המידע הפרוס בדוחות האמורים ניתן לדעת מה עלה בגורל הדיוור לאחר שליחתו, מיהם הנמענים שכדאי לרכז את המאמצים השיווקיים שלנו כלפיהם ומהן הפעולות הנכונות שכדאי לבצע בכדי לטייב את התוצאות בשליחות עתידיות.

דוחות לאחר שליחה

לאחר שהדיוור נשלח, המערכת מתחילה לאגור מידע על תוצאותיו, אותו ניתן לראות דרך מסך הדוחות. הגישה למסך הדוחות בתפריט המערכת:

שליחת דיוור חוזרת

במסך הדוחות מופיעה טבלה מסכמת של כל הדיורים שנשלחו, ועיקרי הסטטיסטיקות שלהם לרבות תאריך מתן פקודת השליחה, הכמות שנשלחה, כמה נמענים שפתחו את הדיוור, כמה צפיות היו לדיוור, כמה הקליקו על הקישורים, הסירו עצמם מרשימת הדיוור וכו.’

על מנת לראות יותר לעומק את הסטטיסטיקות של דיוור מסוים יש לעמוד על שורת הדיוור בטבלה וללחות על כפתור הסטטיסטיקות שלו:

כאן לוחצים למעבר לדוחות
קטגוריית דוחות דיוורים

משפך זה בנוי מהמרכיבים הבאים:

 • כמות הדיוורים שנשלחו – שווה ערך לכמות הנמענים שכתובתם הייתה תקינה וקיבלו את הדיוור.
 • כמות החשיפות – כמות הפעמים שהנמענים נחשפו לדיוור. נמען שפותח את הדיוור הן על הטלפון הנייד שלו והן על המחשב נספר כשתי חשיפות.
 • כמות שנפתחו – כמות הפעמים שהדיוור נפתח על ידי נמען ייחודי.
 • כמות שהקליקו -כמות הנמענים אשר לחצו על קישור כלשהו שנכלל בדיוור.
 • כמות שהוסרו -מספר הנמענים שקיבלו את הדיוור, נחשפו אליו וביקשו להסיר עצמם מרשימת התפוצה בלחיצה על קישור ההסרה הייעודי בתחתי הדיוור.

בצד ימין של המסך ניתן לראות את תפריט הדוחות הנוגעים לקמפיין. מלבד הדוח האמור מעלה קיימים הדוחות הבאים:

 • דוח פרטי דיוור -מציג בצורה סיכומית את הגדרות הדיוור.
 • דוח נמענים -מציג את מכלול נמעני הדיוור בסיווג לסטאטוס לאחר השליחה
  מי הם נמעני הדיוור
  מי מתוכם פתח אותו
  מי מתוכם הקליק על קישורים
  מי מתוכם הסיר את עצמו מרשימת הדיוור
  מי מהם היו בעלי כתובות שגויות ולכן לא קיבלו את הדיוור כלל
 • ניתן לצפות בכל סיווג בנפרד, להוריד את רשימת הנמענים המשויכים לסטאטוס זה או אחר לדוח אקסל ולהרכיב מפריטיה קבוצה חדשה. למשל – רשימה של כל מי שפתח והקליק על הקישורים.
 • התפלגות הקלקות בדסקטופ ובמובייל -מראה כמה הקלקות היו על הדיוור במחשב וכמה במובייל.
 • מפת הקלקות -דוח המראה כמה הקלקות היו על כל קישור שנכלל בדיוור. בלחיצה על אחוזי המקליקים של כל קישור במפה מתקבלת רשימת הנמענים הכלולה במניין האחוזים המקליקים על הקישור האמור.
 • פתיחות לפי שעות -מראה את כמות הפתיחות של הדיוור ברמת השעות מהרגע שהוא נשלח. ניתן לסנן את הנתונים בחתכים שונים של שעות, למשל 12 שעות ראשונות לשליחת הדיוור / 24 שעות / 48 וכו’.

בעזרת מכלול המידע הפרוס בדוחות האמורים ניתן לדעת מה עלה בגורל הדיוור לאחר שליחתו, מיהם הנמענים שכדאי לרכז את המאמצים השיווקיים שלנו כלפיהם ומהן הפעולות הנכונות שכדאי לבצע בכדי לטייב את התוצאות בשליחות עתידיות.

More to explorer

תפריט נגישות

רוצה לנסות את המערכת שלנו?

מגיע לך 100 הודעות SMS

+ 500 הודעות דיוור אלקטרוני בשקל אחד!

ובנוסף! אנשי קשר ללא הגבלה דפי נחיתה ללא הגבלה, אוטומציה ללא הגבלה

ללא התחייבות, ולמימוש תוך 3 חודשים.
לצורך פתיחת החשבון
וקבלת ההטבה יש לסיים את תהליך הרכישה המלא
* ללקוחות חדשים, כפוף להסכמת החברה, ט.ל.ח