הגדרת רשימות תפוצה לדיוור

שלב 3: הגדרת רשימות התפוצה לדיוור

במסך הגדרות נמעני הדיוור מופיעות כל הקבוצות שהגדרנו עד לנקודה זו במערכת. כדי לבחור למי ישלח הדיוור יש לסמן את תיבת האפשרויות מימין לקבוצה הרלוונטית. ניתן להיעזר בשדה החיפוש לאיתור קבוצות על פי השם שלהן והקטגוריה אליה משויכות.

(במידה ונרצה להקים קבוצה חדשה נעשה זאת בלחיצה על כפתור צור קבוצה חדשה, דבר שיעביר אותנו אל מסך יצירת הקבוצה באזור ניהול אנשי הקשר. לאחר שנסיים את ההגדרה נשוב למסך הגדרת רשימות התפוצה, נרענן אותו ובחר בקבוצה שזה עתה יצרנו).

תחת אפשרויות מתקדמות נמצא שני אמצעים נוספים שיאפשרו לנו לבחור את הנמענים שלנו לדיוור בצורה מתקדמת.

הראשון הוא טיוב קהל היעד. הטיוב מאפשר לנו לקבוע שמבין הרשימות שנבחרות לדיוור הדיוור ישלח רק לנמענים שנמנים על אותן רשימות ועונים על תנאי פתח/ לא פתח, הקליק / לא הקליק על דיוור אחר אשר שלחנו בעבר.

השני – החסרת רשימות – משמש אותנו כאשר אנו רוצים לדוור נמענים שנמנים על קבוצות מסוימות אך רוצים שהדיוור לא יגיע לנמענים אשר נמנים גם על קבוצות אחרות. למשל – דיוור ללקוחות מתעניינים אשר טרם רכשו ממני מוצר. אסמן ברשימות בחורות את רשימת המתעניינים ואפחית את רשימת הרוכשים. כך אוודא שהדיוור לא מגיע למי שאומנם התעניין אצלי במוצר אבל כבר ביצע רכישה.

בסיום ההגדרות נלחץ על כפתור המשך.

שלב 3: הגדרת רשימות התפוצה לדיוור

במסך הסיכום נראה את הפרטים המרכזיים שנוגעים לדיוור שלנו.

בנקודה זו נתבקש להגדיר את מועד השליחה שלו. קיימים חמישה סוגי תזמונים:

 • מידי -ברגע שנלחץ שלח הדיוור ישלח לכל הרשימות שהגדרנו.
 • דחוי -לתאריך ושעה עתידיים כפי שנגדיר אותם.
 • כפונקציה של מרווח זמן מרגע הצטרפות לקבוצה – autoresponder- סדרת דיוורים אוטומטית שנשלחת לכל נמען בהפרשי זמן קבועים בהתאם למועד שיוכו של כל נמען קבוצה.
 • כפונקציה של תאריך יום הולדת של כל נמען ונמען.
 • כפונקציה של תאריך אחר במידה והגדרנו תאריך שכזה בשדות אנשי הקשר שלנו (למשל – תאריך הצטרפות למועדון לקוחות).
 • מלבד אלו ניתן גם להגדיר שהדיוור ישלח לא רק במועד שקבענו מידי או דחוי אלא גם ישלח שוב בצורה אוטומטית לכל הנמענים אשר לא פתחו אותו בפעם הראשונה. במקרה ונבחר בהגדרה זו יהיה עלינו להגדיר את שורת הנושא לדיוור החוזר ואת כותרת המשנה שלו. בהקשר הזה מומלץ להשתמש בטקסט חדש על מנת ללכוד את תשומת לב הקוראים אשר לא הונעו לפעולה בעזרת הטקסט המקורי של הדיוור.

בסיום הגדרת מועדי השליחה נלחץ על כפתור שלח דיוור על מנת שהדיוור ישלח בפועל לנמענים , בין אם מידית, עתידית או בזיקה לרישום לרשימת תפוצה או תאריך. חשוב: מבלי שנלחץ על השלח הדיוור לא יצא. הוא יישאר במערכת בסטאטוס טיוטה. נוכל בכל עת לשוב אליו, לערוך אותו וללחוץ על כפתור השליחה לכשנהיה בשלים להוצאתו.

שלב 3: הגדרת רשימות התפוצה לדיוור

במסך הגדרות נמעני הדיוור מופיעות כל הקבוצות שהגדרנו עד לנקודה זו במערכת. כדי לבחור למי ישלח הדיוור יש לסמן את תיבת האפשרויות מימין לקבוצה הרלוונטית. ניתן להיעזר בשדה החיפוש לאיתור קבוצות על פי השם שלהן והקטגוריה אליה משויכות.

(במידה ונרצה להקים קבוצה חדשה נעשה זאת בלחיצה על כפתור צור קבוצה חדשה, דבר שיעביר אותנו אל מסך יצירת הקבוצה באזור ניהול אנשי הקשר. לאחר שנסיים את ההגדרה נשוב למסך הגדרת רשימות התפוצה, נרענן אותו ובחר בקבוצה שזה עתה יצרנו).

תחת אפשרויות מתקדמות נמצא שני אמצעים נוספים שיאפשרו לנו לבחור את הנמענים שלנו לדיוור בצורה מתקדמת.

הראשון הוא טיוב קהל היעד. הטיוב מאפשר לנו לקבוע שמבין הרשימות שנבחרות לדיוור הדיוור ישלח רק לנמענים שנמנים על אותן רשימות ועונים על תנאי פתח/ לא פתח, הקליק / לא הקליק על דיוור אחר אשר שלחנו בעבר.

השני – החסרת רשימות – משמש אותנו כאשר אנו רוצים לדוור נמענים שנמנים על קבוצות מסוימות אך רוצים שהדיוור לא יגיע לנמענים אשר נמנים גם על קבוצות אחרות. למשל – דיוור ללקוחות מתעניינים אשר טרם רכשו ממני מוצר. אסמן ברשימות בחורות את רשימת המתעניינים ואפחית את רשימת הרוכשים. כך אוודא שהדיוור לא מגיע למי שאומנם התעניין אצלי במוצר אבל כבר ביצע רכישה.

בסיום ההגדרות נלחץ על כפתור המשך.

שלב 3: הגדרת רשימות התפוצה לדיוור

במסך הסיכום נראה את הפרטים המרכזיים שנוגעים לדיוור שלנו.

בנקודה זו נתבקש להגדיר את מועד השליחה שלו. קיימים חמישה סוגי תזמונים:

 • מידי -ברגע שנלחץ שלח הדיוור ישלח לכל הרשימות שהגדרנו.
 • דחוי -לתאריך ושעה עתידיים כפי שנגדיר אותם.
 • כפונקציה של מרווח זמן מרגע הצטרפות לקבוצה – autoresponder- סדרת דיוורים אוטומטית שנשלחת לכל נמען בהפרשי זמן קבועים בהתאם למועד שיוכו של כל נמען קבוצה.
 • כפונקציה של תאריך יום הולדת של כל נמען ונמען.
 • כפונקציה של תאריך אחר במידה והגדרנו תאריך שכזה בשדות אנשי הקשר שלנו (למשל – תאריך הצטרפות למועדון לקוחות).
 • מלבד אלו ניתן גם להגדיר שהדיוור ישלח לא רק במועד שקבענו מידי או דחוי אלא גם ישלח שוב בצורה אוטומטית לכל הנמענים אשר לא פתחו אותו בפעם הראשונה. במקרה ונבחר בהגדרה זו יהיה עלינו להגדיר את שורת הנושא לדיוור החוזר ואת כותרת המשנה שלו. בהקשר הזה מומלץ להשתמש בטקסט חדש על מנת ללכוד את תשומת לב הקוראים אשר לא הונעו לפעולה בעזרת הטקסט המקורי של הדיוור.

בסיום הגדרת מועדי השליחה נלחץ על כפתור שלח דיוור על מנת שהדיוור ישלח בפועל לנמענים , בין אם מידית, עתידית או בזיקה לרישום לרשימת תפוצה או תאריך. חשוב: מבלי שנלחץ על השלח הדיוור לא יצא. הוא יישאר במערכת בסטאטוס טיוטה. נוכל בכל עת לשוב אליו, לערוך אותו וללחוץ על כפתור השליחה לכשנהיה בשלים להוצאתו.

More to explorer

תפריט נגישות

רוצה לנסות את המערכת שלנו?

מגיע לך 100 הודעות SMS

+ 500 הודעות דיוור אלקטרוני בשקל אחד!

ובנוסף! אנשי קשר ללא הגבלה דפי נחיתה ללא הגבלה, אוטומציה ללא הגבלה

ללא התחייבות, ולמימוש תוך 3 חודשים.
לצורך פתיחת החשבון
וקבלת ההטבה יש לסיים את תהליך הרכישה המלא
* ללקוחות חדשים, כפוף להסכמת החברה, ט.ל.ח