ניהול שדות במערכת

ניהול שדות במערכת

שדות המערכת מאפשרים לי לארגן את הנתונים שיש לי לגבי אנשי הקשר שלי בצורה סדורה. לניהול שדות המערכת יש ללחוץ על הכפתור הייעודי במסך אנשי הקשר:

המערכת מעמידה לרשותי שדות ברירת מחדל בהם אוכל להשתמש בבואי לטעון אנשי קשר ולעדכן אותם. לצד זה יש באפשרותי להגדיר עד 20 שדות מותאמים אישית כתלות בתחום העסקי בו אני פעילה ובצרכים בספציפיים של העסק שלי. להגדרת השדות המותאמים אישית יש ללחוץ על הכפתור הייעודי במסך:

הלחיצה תפתח תפריט של שדות מומלצים ותאפשר לצור שדות חדשים אחרים בלחיצה על "אחר".

הלחיצה תפתח לי חלון להגדרת השדה בו אתבקש להגדיר את שמו ואת סוגו – שדה טקסט (למשל אזור מגורים), שדה מספרי (למשל מספר ילדים) ושדה תאריכי (למשל – תאריך פקיעת רישיון הנהיגה).

במידה ובכוונתי לנהל את אנשי הקשר בצורה תכנותית באמצעות API אוכל למצוא את מיפוי השדות והערכים שלהם בלחיצה על הכפתור במסך:

More to explorer